Home

Stichting VASS

Stichting VASS is opgericht in december 2021. De komende jaren zal de stichting zich voornamelijk richten op het ondersteunen van instanties die zich richten op het proces van wetenschappelijk onderzoek naar een voor patiënt relevante therapie. Daarnaast zal de stichting zich richten op educatie. Er kan steun worden verleend aan een breed scala van organisaties en projecten, in binnen- en buitenland, die echter gemeenschappelijk hebben (1) dat vooraf duidelijk is waar het geld precies aan besteed wordt en (2) aannemelijk is gemaakt dat er op efficiënte wijze een concreet resultaat bereikt kan worden. Van belang is dat de ontvangende instantie bij voorkeur ook een ANBI-status heeft.

Stichting VASS heeft ten doel:
  • Het (doen) professionaliseren en versnellen van het proces van medisch wetenschappelijk onderzoek naar een voor patiënten relevante therapie;
  • Kinderen en jongvolwassenen toegang (doen) bieden tot onderwijs, dan wel tot een opleiding of studie, die bij hun niveau past, teneinde door middel van educatie gelijke kans te bevorderen; en
  • al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Activiteiten:
De werkzaamheden en uitgaven van Stichting VASS zien onder andere op ondersteuning van het proces van wetenschappelijk onderzoek naar een voor patiënt relevante therapie en op het gebied van educatie.

Op basis van goede voorstellen en mits passend binnen de doelstelling van de Stichting kan het bestuur besluiten ook andere activiteiten/doelen te ondersteunen die hier niet nader worden omschreven.

De Stichting selecteert op eigen initiatief goede doelen die passen binnen de doelstelling op basis van haar contacten. Daarnaast kunnen op ad hoc basis aanvragen gehonoreerd worden.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit de volgende drie bestuurders:
Voorzitter: mevrouw M.C.H. van Casteren
Secretaris: mevrouw J. Scheele
Penningmeester: de heer M. ter Linden